Plusgroep

Plusgroep

Op het gebied van onderwijs werkt E25 coach ook samen met plusgroep. Onze coaches worden als pluscoach ingezet binnen het voortgezet onderwijs. Zij richten zich op overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud en helpen hen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het niet in staat zijn om de startkwalificatie zelfstandig te behalen kan bijvoorbeeld komen door gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, of psychische problemen.

Door het behalen van een startkwalificatie worden de kansen op maatschappelijke participatie door de jongeren vergroot.

Jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud, die dreigen uit te vallen op school, kunnen aangemeld worden voor ondersteuning via de zorgcoördinator op school. Dit coachingprogramma richt zich op het voorkomen van schooluitval en duurt gemiddeld 22 uur per traject, afhankelijk van de ernst van de problematiek. De aanpak is systeemgericht, waarbij zowel de jongere als hun omgeving worden betrokken. De focus ligt op het stellen van prioriteiten en doelen. Financiering komt uit VSV-gelden, niet uit de Jeugdwet.

Contact

Plusgroep