Diagnostiek en behandeling

Behandeling

Samen met de cliënt worden er afspraken gemaakt over de behandeling. Wat sluit het beste bij de cliënt aan. De cliënt staat hierin centraal. Er worden doelen opgesteld waar samen aan gewerkt gaat worden. Dit kunnen doelen zijn zoals: het verbeteren van de stemming, meer grip krijgen op gedachten of gevoelens, het verwerken van nare gebeurtenissen of contacten met anderen beter laten verlopen. Preventie, behandeling en begeleiding wordt vaak gecombineerd. Zo kan men individuele behandeling ontvangen van een psycholoog, begeleid worden door een coach en daarnaast muziek- of theaterlessen volgen of samen met het gezin thuis ondersteund worden bij het maken van afspraken door een systemisch werker. Wanneer blijkt dat medicatie zou kunnen helpen, wordt de psychiater ingezet. De behandeling vindt zoveel mogelijk plaats in de leefomgeving en in samenwerking met de cliënt en belangrijke anderen in diens omgeving.

Vormen van behandeling

Er zijn veel verschillende vormen van behandeling, dat worden methodieken of interventies genoemd. Bij sommige interventies wordt vooral met elkaar gepraat en leert men op die manier over zichzelf. Bij andere interventies leert men juist door dingen te doen en te ervaren, bijvoorbeeld door te bewegen, spelen of te schilderen.

Bij E25 zorg en welzijn worden verschillende interventies ingezet en gecombineerd zodat de behandeling op maat gemaakt wordt. Voorbeelden van interventies die E25 zorg en welzijn inzet in de behandelingen zijn: CGT (cognitieve gedragstherapie), EMDR, beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, systeemthera pie, bokstherapie, schematherapie, farmacotherapie, paardencoaching, MBT-i/f/p (mentalisation based treatment) en IAG (intensieve ambulante gezinsbegeleiding).

In de wetenschap worden de verschillende interventies continu onderzocht op hoe goed ze werken. Voor de verschillende interventies die E25 zorg en welzijn gebruikt worden deze onderzoeken goed in de gaten gehouden, zodat de cliënt altijd op de beste manier ondersteunt wordt.

Contact