Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is pedagogische hulp in de thuissituatie die bestaat uit kortdurende interventies ter voorkoming van ernstige ontwrichte situaties. De begeleiding is gericht op problemen uit diverse leefgebieden die in het gezin voorkomen en van invloed zijn op de opvoedsituatie. Ouders en/of verzorgers krijgen daarnaast ondersteuning bij opgroei- en opvoedvragen en worden geholpen om een zo goed en veilig mogelijk opvoedklimaat voor de jeugdige te realiseren.

De begeleiding wordt verzorgd door een systeemtherapeutisch werker of gezinscoach. Indien nodig kan een gedragsdeskundige of systeemtherapeut (ische werker) erbij betrokken worden. Samen met het gezin wordt er een plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden doelen opgesteld die door het gezin zijn bedacht. Hierdoor zal het gezin elkaar beter kunnen begrijpen, meer waarderen en samen op zoek kunnen gaan naar oplossingen. Er worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt waaraan gewerkt wordt en hoe de ondersteuning vanuit de systemisch werker of gezinscoach eruit komt te zien.

Een systeemtherapeutisch werker gaat samen met diverse belangrijke personen uit het gezinssysteem onderzoeken wat de klachten en problemen zijn. Hoe zijn deze ontstaan en wat is de impact van deze klachten en problemen op het gezinssysteem. Wat is de gewenste verandering en wat is er nodig om de gewenste verandering te realiseren. Er wordt daarbij juist gekeken naar wat de krachten en positieve eigenschappen van het systeem zijn. Het zoeken naar mogelijkheden om het anders en prettiger te doen is belangrijker dan de oorzaak van het probleem.

Contact