Forensische zorg

Leerwerktrajecten InWork en Let’s Work

De leerwerktrajecten InWork en Let’s Work zijn nauw met elkaar verbonden. Bij het InWork traject worden deelnemers in een aantal weken tijd opgeleid voor een vak en klaargestoomd om door te stromen naar Let’s Work. Momenteel kunnen cliënten bij ons worden opgeleid om aan de slag te gaan als schilder, elektricien, loodgieter, kapper, fietsenmaker, telefoonreperateur of voor een job in de horeca of autoschadeherstel. Alle deelnemers krijgen één-op-één les, waardoor er alle tijd en ruimte is om op eigen tempo te leren. Elk traject bestaat uit een aantal modules waar alles basisvaardigheden van het vak worden aangeleerd. Na het doorlopen van deze modules ontvangen de deelnemers een certificaat.

Na afronding van de InWork-fase stromen de deelnemers door naar Let’s Work. Hier staat gedurende twintig weken het vinden van een baan centraal. De deelnemer krijgt naast de begeleiding van zijn coach ook ondersteuning van een jobcoach. Er wordt gecoacht op arbeidsvaardigheden en andere vlakken, zoals financiën en psychische gezondheid. De coach komt regelmatig op de werkvloer om te observeren, te coachen en contact te houden met de werkgever. De betrokken coach biedt in dit proces ook ondersteuning aan de werkgever. Na afronding kan een deelnemer ook een ander leerwerktraject volgen om zo breed opgeleid te worden.

Contact