Begeleiding Individueel

Jeugdhulp

Voor jongeren tot 18 jaar bieden we, vanuit de jeugdwet, individuele begeleiding aan. Indien nodig kunnen we ook zorg leveren vanuit de verlengde jeugdwet. Hulpvragen van jongeren zijn heel divers en verschillen in complexiteit. Zo zijn er jongeren die lichte ondersteuning nodig hebben en na een aantal maanden weer door kunnen, maar komt het ook voor dat jongeren wekelijks intensieve begeleiding behoeven voor een langere periode. Doen wat nodig is, is ons credo.

Ieder mens is anders en heeft andere behoeften en talenten. Wat voor de één wel werkt, hoeft voor de ander niet zo te zijn. Onze coaches begeleiden (kwetsbare) jongeren op maat. Dat betekent dat zij altijd op zoek zullen gaan naar een manier om aan te sluiten bij de jongeren. Voor de één betekent dit wekelijks een potje gamen om contact op te bouwen, voor de ander betekent dit buiten wandelen en gesprekken voeren. De coach kan ’s morgens op de stoep staan om de overgang naar school te begeleiden of kan helpen angsten te overwinnen door dingen met de jongere te ondernemen. De coach kan ook ondersteunen in het voeren van gesprekken met ouder(s) of met school en zal hierin altijd de stem van de jongere blijven vertalen. De ondersteuningsvraag vanuit de jongere is hierin leidend.

Individuele begeleiding Gezinsbegeleiding Groepsbegeleiding No spang Coach@sCool Plusgroep