Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling is onderdeel van onze multifocale aanpak. Vanwege de vele disciplines kan er specifieke behandeling en/of psycho-educatie gegeven worden. Het team bestaat uit vaktherapeuten, systemisch werkers, een systeemtherapeut, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, een psychiater en een verpleegkundig specialist.

Diagnostiek en behandeling is gericht op het ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen bij het behouden of verkrijgen van grip op hun leven. De ondersteuning stopt niet bij de voordeur. Het systeem wordt intensief betrokken en waar nodig wordt er behandeling thuis, op school of op andere plekken die een belangrijke rol spelen in iemands leven geboden.

Diagnostiek Behandeling E25 academy