Ambulante begeleiding WMO

Volwassenen

E25 coach biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook binnen de WMO-begeleiding is onze multifocale aanpak leidend. Het totale mensbeeld is de basis voor het uitstippelen en aanbieden van datgene wat de cliënt nodig heeft. Vanuit de houding “bij ons draait het om jou” wordt op maat gemaakte begeleiding aangeboden. Vanuit de WMO begeleiden wij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar (in Den Haag is dat mogelijk vanaf 16 jaar). Onze begeleiders helpen bij verschillende soorten hulpvragen, van het aanleren van een dagstructuur tot complexe problematiek. Wij nemen geen taken over, maar helpen en ondersteunen de cliënt naar zelfredzaamheid.

Het komt vaak voor dat jeugdtrajecten omgezet worden in WMO-trajecten wanneer jongeren de leeftijdsgrens van 18 jaar bereiken. Ook ouders van jeugdcliënten kunnen vanuit de WMO-begeleiding krijgen en er stromen steeds meer cliënten vanuit de forensische begeleiding door naar WMO-begeleiding. Zo kan de zorg gecontinueerd worden. Naast de belangrijke meerwaarde die onze multifocale aanpak kan bieden, is onze begeleiding ook een meerwaarde voor cliënten vanwege onze cultuursensitieve en outreachende benadering. De begeleiding vindt plaats in de vertrouwde omgeving van de cliënt.

Contact