Over ons

E25 coach heeft een breed zorgaanbod. Van geïndiceerde zorg tot intensieve forensische begeleiding: het is bij ons in goede handen.

E25 coach maakt het verschil door de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen te versterken en de betrokkenheid bij elkaar en de omgeving te bevorderen.

Onze coaches staan naast de (jong)volwassenen en zijn, indien nodig, dag en nacht bereikbaar. Talentontwikkeling is het sleutelwoord. De coach onderzoekt de drijfveer van een (jong)volwassene en ontdekt waarin hij of zij geïnteresseerd is, om vervolgens te bepalen hoe hierbij het beste kan worden aangesloten. Helpen, aanmoedigen en uitdagen; dat doet de coach.

E25 coach werkt samen met andere onderdelen om het zorgaanbod zo breed mogelijk te houden en aan te laten sluiten bij de cliënt. Binnen één traject kan een cliënt bijvoorbeeld gebruikmaken van diagnostiek, behandeling en begeleiding. We hebben het zelf in huis waardoor we snel kunnen schakelen indien nodig.

Lees verder

Forensische zorg

Vanuit de forensische zorg bieden wij hulp aan jongeren en volwassenen met een forensisch profiel. Dit houdt in dat zij overlastgevend en delinquent gedrag vertonen en hier intensieve begeleiding voor nodig hebben. Dit kan met of zonder justitiële titel. Begeleiding en behandeling ter voorkoming van recidive en ten behoeve van resocialisatie van de (jong)volwassene staat hierin centraal.

Indicering voor forensische begeleiding volwassenen verloopt via IFZO.

Lees verder

Forensische Jeugdhulp
Arrangementen
Leerwerktraject – InWork & Let’s Work

Jeugdhulp

Voor jongeren tot 18 jaar bieden we, vanuit de jeugdwet, individuele begeleiding aan. Indien nodig kunnen we ook zorg leveren vanuit de verlengde jeugdwet. Hulpvragen van jongeren zijn heel divers en verschillen in complexiteit. Zo zijn er jongeren die lichte ondersteuning nodig hebben en na een aantal maanden weer door kunnen, maar komt het ook voor dat jongeren wekelijks intensieve begeleiding behoeven voor een langere periode. Doen wat nodig is, is ons credo.

Lees verder

Individuele begeleiding
Gezinsbegeleiding
Dagbesteding
Groepsbegeleiding No spang
Onderwijs Coach@sCool
Onderwijs Plusgroep
Groepsbegeleiding E25 talent

Volwassenen

E25 coach biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook binnen de WMO-begeleiding is onze multifocale aanpak leidend. Het totale mensbeeld is de basis voor het uitstippelen en aanbieden van datgene wat de cliënt nodig heeft. Vanuit de houding “bij ons draait het om jou” wordt op maat gemaakte begeleiding aangeboden. Vanuit de WMO begeleiden wij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar (in Den Haag is dat mogelijk vanaf 16 jaar). Onze begeleiders helpen bij verschillende soorten hulpvragen. Van het aanleren van een dagstructuur tot complexe problematiek. Wij nemen geen taken over, maar helpen en ondersteunen de cliënt naar zelfredzaamheid.

Lees verder

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling is onderdeel van onze multifocale aanpak. Vanwege de vele disciplines kan er specifieke behandeling en/of psycho-educatie gegeven worden. Het team bestaat uit vaktherapeuten, systemisch werkers, een systeemtherapeut, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, een psychiater en een verpleegkundig specialist.

Lees verder

Behandeling
Diagnostiek
E25 academy

Aanmelding & Advies

Het eerste contact met E25 coach is met de collega’s van het team Aanmelding & Advies. Een verwijzer of de cliënt, ouder of vertegenwoordiger heeft contact met één van onze collega’s. Zij stellen een aantal vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag en zodoende de juiste coach te koppelen aan de cliënt.

Lees verder

E25 coach heeft een breed zorgaanbod. Van geïndiceerde zorg tot intensieve forensische begeleiding: het is bij ons in goede handen.

E25 coach maakt het verschil door de zelfredzaamheid en ontwikkeling van mensen te versterken en de betrokkenheid bij elkaar en de omgeving te bevorderen.

Onze coaches staan naast de (jong)volwassenen en zijn, indien nodig, dag en nacht bereikbaar. Talentontwikkeling is het sleutelwoord. De coach onderzoekt de drijfveer van een (jong)volwassene en ontdekt waarin hij of zij geïnteresseerd is, om vervolgens te bepalen hoe hierbij het beste kan worden aangesloten. Helpen, aanmoedigen en uitdagen; dat doet de coach.

E25 coach werkt samen met andere onderdelen om het zorgaanbod zo breed mogelijk te houden en aan te laten sluiten bij de cliënt. Binnen één traject kan een cliënt bijvoorbeeld gebruikmaken van diagnostiek, behandeling en begeleiding. We hebben het zelf in huis waardoor we snel kunnen schakelen indien nodig.

Lees verder

Vanuit de forensische zorg bieden wij hulp aan jongeren en volwassenen met een forensisch profiel. Dit houdt in dat zij overlastgevend en delinquent gedrag vertonen en hier intensieve begeleiding voor nodig hebben. Dit kan met of zonder justitiële titel. Begeleiding en behandeling ter voorkoming van recidive en ten behoeve van resocialisatie van de (jong)volwassene staat hierin centraal.

Indicering voor forensische begeleiding volwassenen verloopt via IFZO.

Lees verder

Forensische Jeugdhulp
Arrangementen
Leerwerktraject – InWork & Let’s Work

Voor jongeren tot 18 jaar bieden we, vanuit de jeugdwet, individuele begeleiding aan. Indien nodig kunnen we ook zorg leveren vanuit de verlengde jeugdwet. Hulpvragen van jongeren zijn heel divers en verschillen in complexiteit. Zo zijn er jongeren die lichte ondersteuning nodig hebben en na een aantal maanden weer door kunnen, maar komt het ook voor dat jongeren wekelijks intensieve begeleiding behoeven voor een langere periode. Doen wat nodig is, is ons credo.

Lees verder

Individuele begeleiding
Gezinsbegeleiding
Dagbesteding
Groepsbegeleiding No spang
Onderwijs Coach@sCool
Onderwijs Plusgroep
Groepsbegeleiding E25 talent

E25 coach biedt ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook binnen de WMO-begeleiding is onze multifocale aanpak leidend. Het totale mensbeeld is de basis voor het uitstippelen en aanbieden van datgene wat de cliënt nodig heeft. Vanuit de houding “bij ons draait het om jou” wordt op maat gemaakte begeleiding aangeboden. Vanuit de WMO begeleiden wij (jong)volwassenen vanaf 18 jaar (in Den Haag is dat mogelijk vanaf 16 jaar). Onze begeleiders helpen bij verschillende soorten hulpvragen. Van het aanleren van een dagstructuur tot complexe problematiek. Wij nemen geen taken over, maar helpen en ondersteunen de cliënt naar zelfredzaamheid.

Lees verder

Diagnostiek en behandeling is onderdeel van onze multifocale aanpak. Vanwege de vele disciplines kan er specifieke behandeling en/of psycho-educatie gegeven worden. Het team bestaat uit vaktherapeuten, systemisch werkers, een systeemtherapeut, orthopedagogen(-generalisten), (GZ-)psychologen, een psychiater en een verpleegkundig specialist.

Lees verder

Behandeling
Diagnostiek
E25 academy

Het eerste contact met E25 coach is met de collega’s van het team Aanmelding & Advies. Een verwijzer of de cliënt, ouder of vertegenwoordiger heeft contact met één van onze collega’s. Zij stellen een aantal vragen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hulpvraag en zodoende de juiste coach te koppelen aan de cliënt.

Lees verder

Nieuws