Ons verhaal

Ons verhaal

E25 staat voor verbinding met jong en oud, het is letterlijk de weg tussen Hoek van Holland en Palermo. Deze weg loopt deels langs onze roots, de plaatsen waar wij ooit als welzijnsclub gestart zijn. Maar de weg gaat verder, en via die weg willen wij de mensen blijven bereiken en ondersteunen waar nodig.

Wie zijn wij

E25 coach is onderdeel van E25, gericht op het stimuleren en waar nodig ondersteunen van jongeren en (jong)volwassenen. Bij E25 coach wordt er gewerkt met gediplomeerde coaches, elk met hun eigen expertise en manier van werken. Hierdoor is er veel kennis in huis voor coaching rondom Autisme, LVB, schoolverlaters, thuiszitters, KOP-kinderen, gezinsondersteuning en opvoedings- en opgroeiproblematiek.

Visie

We willen voor iedereen die dat nodig heeft een steun in de rug zijn. Daarbij nemen de jeugd en (jong) volwassenen een prominente plek in. E25 coach staat niet alleen voor de jeugd en (jong)volwassenen op zich. Wij zien het hele maatschappelijke terrein en alle organisaties en inwoners daarbinnen als onze partners.

Missie

E25 coach is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren. Onze missie is erop gericht hiervoor kansen te creëren en mensen te ondersteunen. E25 coach wil zo de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van mensen versterken en de betrokkenheid op elkaar en de omgeving bevorderen.