Forensische zorg

Forensische Jeugdhulp

Bij jeugdhulp in het strafrechtelijk kader worden vaak systeemgerichte interventies ingezet, waarbij alle personen uit het gezinssysteem van de jeugdige op een nadrukkelijke manier bij de behandeling worden betrokken. Niet alleen de jongere, maar ook het gezin wordt beïnvloed door het in aanraking komen met politie en/of justitie. Onze ervaring leert dat veelal processen binnen het systeem van invloed zijn op het gedrag van de jongere. E25 coach werkt ook hier vanuit een brede blik, waarin deze processen en de impact ervan wordt meegenomen.

De coaches van E25 zorg en welzijn beschikken over forensische scherpte. Hierbij staat het helpen van de cliënt op basis van de criminogene factoren en het ondersteunen van de cliënt richting resocialisatie en rehabilitatie centraal. Onze coaches worden bijgestaan door een team van gekwalificeerde en BIG-geregistreerde gedragswetenschapperseguliere behandeling”, GZ-psychologen en een psychiater die onder meer gespecialiseerd is in behandelmethodes als COMET, schematherapie, EMDR, CGT en NIKA.

Aan het einde van de strafmaatregel bouwen we de begeleiding stapsgewijs af of dragen we de ondersteuning over. Cliënten die daarna nog (enige tijd) reguliere begeleiding nodig hebben, kunnen wij ambulante WMO-ondersteuning bieden. Gaat het om cliënten van 18 jaar en ouder, dan is GGZ-hulp bij ons ook mogelijk via de zorgverzekeringswet.

Contact