Forensische zorg

Arrangementen

Binnen onze forensische begeleiding wordt, naast coaching, gewerkt met arrangementen. Er kunnen meerdere arrangementen in één traject worden ingezet. Voorbeelden van deze arrangementen zijn: budgetcoaching, lifestylecoaching, jobcoaching, bokscoaching en personal training. Het plan van aanpak en de inzet van de arrangementen wordt in samenspraak met de cliënt, gedragswetenschapper van E25 en de reclassering vormgegeven. De coach blijft altijd betrokken en is het aanspreekpunt voor het inzetten van de arrangementen.

Onze aanpak richt zich op alle leefgebieden. Hulpvragen en/of zorgklachten die betrekking hebben op bijvoorbeeld dagbesteding, inkomen, schulden of psychische problematiek pakken we tegelijkertijd aan. Wij werken met een intake die niet gericht is op beperkingen, maar op de mogelijkheden van de cliënt in kwestie.

Contact