Forensische zorg

Groepsbegeleiding E25 talent

E25 Talent is een speciaal programma voor jongeren die (deels) uitgevallen zijn van school. Het biedt een veilige omgeving voor zelfontdekking en maatschappelijke re-integratie. Jongeren verkennen diverse richtingen met begeleiding van ervaren docenten en coaches om hun sterke punten en talenten te ontwikkelen. De focus ligt op het zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, schoolse en beroepsvaardigheden. Alles met een flexibel en aanpasbaar leerplan. In het programma wordt samengewerkt, bouwen jongeren relaties op en ondersteunen zij elkaar.

E25 Talent heeft twee groepen: 'What’s Your Talent?!' en 'Back to sCool'.

What's Your Talent?! is een programma van twee dagdelen, van 10-14 uur, waarbij jongeren die volledig zijn uitgevallen uit het onderwijssysteem, weer kunnen wennen aan ritme en sociale omgang. Zorg is bij deze jongeren voorliggend en (gedeelde) vrijstelling van leerplicht is zeer gewenst. Een individuele coach is bij dit programma verplicht. Deze zal de jongere begeleiden op de leefgebieden die aandacht behoeven, naast toeleiding naar werk/opleiding. Mogelijk is de jongere in behandeling en kunnen wij bij dit programma de jongere ook op de groep hierin ondersteunen, waar nodig, met bepaalde groepsdoelen.

Tijdens dit programma gaan jongeren ontdekken wat hun talent is en waar zij blij van worden in het leven. Dit doen zij met verschillende methodes, afhankelijk van het niveau van de jongeren. Het biedt diversiteit in activiteiten, met coaches die op maat begeleiden. Het stimuleert een persoonlijke aanpak en gelooft in het potentieel van elke jongere.

Back to sCool is een programma van twee dagdelen, van 10-14 uur, waarbij jongeren die zijn uitgevallen, of dreigen uit te vallen, in een kleine setting van maximaal drie jongeren, kunnen werken aan hun volledige terugkeer in het onderwijs. Het programma is veelzijdig. Er wordt gewerkt aan de cognitieve vaardigheden, de executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Leerlingen werken volgens een vaste structuur, ondersteund door docenten en jongerencoaches en maken gebruik van het lesmateriaal van de stamschool, zodat er didactisch gezien ook geoefend wordt om terugkeer te bevorderen.

'Back to sCool' is voor jongeren die intrinsiek gemotiveerd zijn om weer naar school te gaan. Een individuele coach begeleidt de jongeren.

Beide programma's duren gemiddeld zes maanden, met evaluaties na drie maanden. Indien nodig kan er verlengd worden tot maximaal negen maanden. Het doel wordt in samenwerking met de jongere gesteld. De programma's streven naar een succesvolle uitstroomrichting en bieden op maat gemaakte ondersteuning voor individuele behoeften. Het terugkeren naar school gebeurt altijd na overleg met de stamschool en de zorgstructuur.