Verzoening tussen rivaliserende jeugdbendes

Nasr werkt als coach in ons zogenoemde “team veilig”. Het team dat gespecialiseerd is in het begeleiden van forensische jeugd. Dit team bestaat uit coaches die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van jeugdigen en (jong)volwassenen in mogelijk onveilige situaties. Team Veilig heeft een integrale aanpak ontwikkeld en is een aanvulling op het lokaal veiligheidsnetwerk van de gemeente Den Haag. Het team begeleidt cliënten 
waarbij mogelijk sprake is van een onveilige setting, zoals: deelname aan problematische jeugdgroepen, wapen dragende cliënten, cliënten die bekend zijn bij politie en justitie etc. 

Bij team Veilig ligt de focus met name op plegers van delicten met grote impact op de slachtoffers, zoals: woninginbraak, straatroof, mishandeling en overvallen. 
Toeleiding naar werk of school is het voornaamste doel. Het vergroten van de objectieve en subjectieve veiligheid in de buurt is een belangrijk maatschappelijk doel!