Dagbesteding

De dagbesteding biedt begeleiding aan jongeren tot 12 jaar die woonachtig zijn in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Deze jeugdigen ervaren uitdagingen op het gebied van sociale participatie, waarbij een kenmerkend aspect is dat ze uitvallers van school zijn. De begeleiding is specifiek ontworpen om bij te dragen aan de terugkeer van een jeugdige naar zijn huidige school of, indien nodig, naar een school die beter aansluit bij zijn specifieke behoeften en uitdagingen.

De dagbesteding bestaat uit groepsactiviteiten die actief, uitdagend en leerzaam zijn. Het programma is zo ingericht dat we op een laagdrempelige manier dagbesteding combineren met ons regulier jongerenwerk.
Jongerenwerkers, jongerencoaches en vakdocenten werken nauw met elkaar samen op de groep. We maken gebruik van de kennis en kunde van het preventieve veld, als van de geïndiceerde zorg en kunnen daardoor nauw aansluiten bij de behoeften van de jongeren.

De dagbesteding biedt een pedagogische omgeving waarin jongeren kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en waar professionele begeleiding geboden wordt op het gebied van emotionele- en mentale gezondheid, gedrag en opvoeding.

Jongeren kunnen vijf dagen per week, overdag en ’s avonds meedoen met de activiteiten. Samen met de begeleiders stellen zij persoonlijke doelen op, waar zij tijdens de dagbesteding aan gaan werken. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van de (sociale) vaardigheden staat hiernaast altijd centraal. Het netwerk rondom de jongere wordt zoveel mogelijk actief betrokken bij de begeleiding.
Eventuele doelen van de jongeren kunnen zijn:

  • Leren omgaan met anderen in dezelfde ontwikkelingsfase, structuur, (cyber)pesten, sociale media, cultuurverschillen;
  • Stimuleren van lichaamsbeweging, gezonde levensstijl;
  • Verbeteren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
  • Versterken van een positief zelfbeeld
  • Ontspanning en plezier kunnen ervaren in hetgeen dat je doet;
  • Ontlasten van het primaire steunsysteem.
De dagbesteding wordt vanuit ons jongerencentrum InBlik voor verschillende regio’s aangeboden waaronder: Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Contact